20% Discount up until December 23rd

Hình ảnh có nhãn Activities

2 Night Connemara Safe Escape from €137.50 per person sharing, includes one Evening Meal

Enjoy 2 Nights Bed & Full Irish Breakfast with a 3 Course Evening Meal on the evening of your choice.
 
Hình ảnh có nhãn Bedroom

3 Night Connemara Safe Escape from €180.00 per person sharing, includes one Evening Meal

Enjoy three nights accommodation with full Irish Breakfast every morning and one three course Evening Meal.
 
Hình ảnh có nhãn Activities

2 Night Golden Years Kylemore Abbey & Victorian Garden Safe Escape from €165.00 per person sharing.

2 Nights B&B, Tea/Coffee and a Scone on arrival, plus 2 course Evening Meal each night. Day Pass to Kyelmore Abbey and Victorian Garden. Price based on 2 people sharing.
 
Hình ảnh có nhãn Beach

3 Night Dinner Bed & Breakfast, Golden Years Kylemore Abbey & Victorian Garden Safe Escape from €237.50 per person sharing.

Enjoy Tea or Coffee and a Scone on arrival, 3 nights Bed & full Irish Breakfast and a 2 course meal each night also a day pass to Kylemore Abbey and Victorian Gardens. Price based on 2 people sharing.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Carna Bay Hotel,
Carna,
Connemara,
Co. Galway
H91 HT61
VAT Nr 9853498B

Điện Thoại

+353 95 32255

Email

info@carnabay.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 95 32255

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách